Home กองทุน กองทุน TFFIF เคาะ 10 บาท/หน่วย ผลตอบแทน  4.7-5.3% เปิดจอง 12-19 ต.ค. เทรด31ต.ค.นี้

กองทุน TFFIF เคาะ 10 บาท/หน่วย ผลตอบแทน  4.7-5.3% เปิดจอง 12-19 ต.ค. เทรด31ต.ค.นี้

23559
0
SHARE
TFFIF

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ TFFIF  เคาะราคาหน่วยละ 10 บาท รวม 4,100-4,570 ล้านหน่วย เปิดจอง 12-19 ต.ค. และ เปิดซื้อขาย 31 ต.ค.นี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFFIF) เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

โดยการระดมทุนจากประชาชนผ่านกลไกของตลาดทุน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสามารถนำเงินมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องรอเงินงบประมาณของประเทศหรือเงินสะสมจากรายได้ของแต่ละหน่วยงาน โดยมี สคร. หรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นผู้จัดตั้ง

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า “การทางพิเศษมีศักยภาพในการบริหารเงินสด เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีรายได้วิ่งเข้าหาก่อนการดำเนินการ ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ”

ทั้งยังกล่าวว่า ปัจจุบันการทางพิเศษมีเงินสด 70 ล้านบาทต่อวันจากการค่าผ่านทาง และเชื่อว่าคนไทยทุกคนได้ใช้บริการของการทางพิเศษอยู่เสมอ ประกอบการสภาพการจราจรในกรุงเทพที่คับคั่ง จากจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 1% ทำให้การลงทุนในการทำถนนในปัจจุบันยังน้อยกว่าความต้องการ 

ด้าน  ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันทางพิเศษฉลองรัช มีการเดินทาง 230,000 เที่ยวต่อวัน ในขณะที่มีเพดานในการรองรับรถได้ 250,000 เที่ยวต่อวัน ส่วนเส้นทางบูรพาวิถี มีการใช้บริการ 147,539 เที่ยวต่อวันในขณะที่มีขีดความสามารถในการรองรับถึง 360,000 เที่ยวต่อวัน ซึ่งแสดงถึงศักยภาพที่พร้อมต่อการใช้บริการในอนาคต

“กองทุน TFFIF จึงเป็นช่องทางในการระดมทุน ที่ทำให้สามารถนำเงินมาก่อสร้างเส้นทาง ขยายการจราจร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายประภาศ กล่าว

นางสาวชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กองทุนรวม TFFIF มีบริษัทจัดการ 2 บริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 

พร้อมทั้งเผยว่าจุดเด่นของการลงทุนที่ เส้นทางบูรพาวิถี และเฉลิมรัชคือไม่เคยมีปัญหาในการให้บริการ ไม่เคยมีการปิดเส้นทาง ตลอด 20 ปี และเติบโตต่อเนื่องโดยสัญญากองทุนกับการทางพิเศษจะทำให้กองทุนสามารถรับรู้รายได้ต่อเนื่อง 30 ปี

นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทรจำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กองทุน TFFIF เป็นกองทุนรวม ประเภท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานประเภทปิด ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน มีความเสี่ยงตามการจัดของ ก.ล.ต. อยู่ในระดับที่ 7 จากทั้งหมด 8 ลำดับ คืออยู่ในระดับความเสี่ยงสูง

อัตราที่ผู้ลงทุนจะได้รับอยู่ที่ประมาณ 4.7%-5.3% โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือเงินปันผล 4.02%-4.49% และส่วนที่ 2 คือเงินลดทุน จากสภาพคล่องส่วนเกิน 0.73%-0.81% 

โดยมีการปันผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เสนอขายครั้งแรกจำนวน 4,100-4,570 ล้านหน่วย ราคาเสนอหน่วยละ 10 บาท

โดยจัดสรรหน่วยลงทุนเป็น 4 ส่วน 

1. กระทรวงการคลัง 310-357 ล้านหน่วย เนื่องจากมีข้อกำหนดในการจัดตั้งกองทุนให้กระทรวงการคลังถือหน่วยลงทุน มากกว่าหรือเท่ากับ 10% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด

2. ผู้จองซื้อพิเศษ (กำหนดโดย ก.ล.ต.) 615-686 ล้านหน่วย

3. ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) ไม่เกิน 1,230 – 1,371 ล้านหน่วย

4. ผู้จองซื้อทั่วไป โดยมีสัดส่วนมากที่สุด 1,845-2,056 ล้านหน่วย (ทั้งนี้เป็นสัดส่วนเบื้องต้น หากมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่เริ่มการจองซื้อ)

นักลงทุนสามารถจองซื้อได้ในวันศุกร์ ที่ 12 ต.ค. 61 ตามวันและเวลาปิดทำการของสถานที่จองซื้อแต่ละแห่ง และปิดจองซื้อในวันที่ 19 ต.ค. 61 โดยจะปิดพร้อมกันทุกสถานที่จองซื้อในเวลา 15.30 น. 

จำนวนซื้อขั้นต่ำคือ 1,000 หน่วยลงทุน และเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีการจำกัดจำนวนที่จองซื้อต่อ 1 ใบจอง 

โดยสามารถซื้อหน่วยลงทุน กองทุน TFFIF ในประเทศได้ ผ่าน 3 ช่องทาง

  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ต่างประเทศ 2 ช่องทาง

  • bank of America Merrill Lynch
  • J.P.Morgan Securities

โดยจะประกาศหน่วยลงทุนที่ได้ในวันที่ 22 ต.ค.61 และผู้ลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนวันที่ 26 ต.ค.61

ทั้งนี้ หน่วยลงทุนจะสามารถเริ่มซื้อขายได้ในวันที่ 31 ต.ค. 61 ใน Settrade ซึ่งเป็นบริษัทลูกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ในหมวดอุตสาหกรรม Infrastructure Fund