Home ประชาสัมพันธ์ ไทยพาณิชย์ จับมือ มศว และToo Fast To Sleep เปิดพื้นที่ทำงานฟรี 24 ชั่วโมง

ไทยพาณิชย์ จับมือ มศว และToo Fast To Sleep เปิดพื้นที่ทำงานฟรี 24 ชั่วโมง

678
0
SHARE
SCB

ไทยพาณิชย์ จับมือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ร้าน Too Fast To Sleep เพิ่มพื้นที่ชุมนุมทางปัญญาแห่งใหม่ ชั้น 3 อาคาร SWUNIPLEX ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ให้บริการฟรี 24 ชั่วโมง

ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านดิจิทัลแบงกิ้งอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) และร้าน TOO FAST TO SLEEP เปิดตัว “TOO FAST TO SLEEP สาขา มศว.” สร้างสรรค์พื้นที่รูปแบบใหม่บริเวณชั้น 3 อาคาร SWUNIPLEX ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ให้กลายเป็นแหล่งรวมตัวแห่งใหม่ใจกลางเมืองล่าสุด

เพื่อเปิดกว้างให้นักเรียน นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป ได้ใช้เป็นพื้นที่ในการอ่านหนังสือ ประชุม ทำงานกลุ่ม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการพื้นที่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

SCB

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบไร้เงินสด (Cashless Society) ผ่าน TOO FAST ORDER บน LINE แพลตฟอร์มที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปสั่งอาหารและเครื่องดื่มได้ล่วงหน้า ไม่เสียเวลาต่อคิว และชำระผ่าน SCB Direct Debit/ Credit เพื่อสร้างความคุ้นเคยและเป็นการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่ให้สามารถก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ซึ่งเป็นเทรนด์ด้านการเงินที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ผ่านประสบการณ์จริง

โดยในเฟสแรกพร้อมให้บริการ 2 สาขา ได้แก่ TOO FAST TO SLEEP.SCB (สยามสแควร์) และ TOO FAST TO SLEEP มศว. ก่อนขยายสู่ทุกสาขาภายในต้นปี 2562