Home ลงทุน หุ้น “วีรันดา รีสอร์ท” ขายไอพีโอ75ล้านหุ้นต้นเดือน พ.ค.นี้

“วีรันดา รีสอร์ท” ขายไอพีโอ75ล้านหุ้นต้นเดือน พ.ค.นี้

1352
0
SHARE
vranda

วีรันดา รีสอร์ท (VRANDA) เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ คาดเคาะราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนครั้งแรก IPO ได้ ต้นเดือน พ.ค.นี้ ผู้บริหารเชื่อธุรกิจยังเติบโตได้ตามการท่องเที่ยว 

นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จํากัด (มหาชน) หรือ VRANDA เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ยื่นแบบคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการ เสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จํานวนไม่เกิน 75 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 23.46 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ

นายวีรวัฒน์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน VRANDA ประกอบธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดพัก อาศัย และธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม เริ่มต้นธุรกิจจากการพัฒนาโครงการโรงแรมแห่งแรก ภายใต้ชื่อ โรงแรม วีรันดา รีสอร์ท หัวหินมาแล้วกว่า 15 ปี

เน้นสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของการให้บริการ โรงแรม ภายใต้แนวคิดการออกแบบร่วมสมัย (Modern Contemporary )พร้อมกับสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัว และกลยุทธ์ทางด้านทําเล ที่ตั้งของโครงการจึงทําให้โครงการโรงแรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า 

นอกจากนี้ยังมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทโครงการอาคารชุดพักอาศัย ในบริเวณติดกับโรงแรมของบริษัท ฯ โดยดึงเอา บรรยากาศ และการออกแบบของโรงแรมที่สวยงามในลักษณะการผสมผสาน (Blended Design ) พร้อมสิ่ง อํานวยความสะดวกครบครันมาร่วมเป็นจุดขายสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ 

สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของวีรันดา รายได้รวมในปี 2560 อยู่ที่ 386.3 ล้านบาท ในปี 2561 อยู่ที่ 1,053.2 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิในปี 2560 อยู่ที่ 22.2 ล้านบาท ในปี 2561 อยู่ที่ 235.8 ล้านบาท มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการโอนกรรมสิทธิ์ของห้องชุดโครงการวีรันดา เรสซิเดนซ์ พัทยา โดยสามารถคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ อยู่ที่ประมาณ 1.3% และ 9.7% ตามลำดับ

“เชื่อว่าอีก 1-2 ปี จะมีการเติบโตอย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นหุ้นที่มีความแตกต่าง มีแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง การออกแบบที่ดีสามารถทำให้เลียนแบบได้ยาสามารถต่อสู้กับโรมแรมใหม่ และสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว” นายวีรวัฒน์ กล่าว

IPO 75 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

ด้านนายอิสระ หวั่งหลี หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้น IPO จํานวนไม่เกิน 75 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็นไม่เกิน 23.46% ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และจะมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,598,408,360 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 319,681,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยจะระดมทุนเพื่อนําไปใช้ ขยายธุรกิจของบริษัทฯ ชําระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานเมื่อมีโอกาสในการลงทุนใหม่ ๆ 

ทั้งนี้ ในอนาคตวีรันดา จะมีการขยายธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรม วีรันดา เรสซิเดนซ์ หัวหิน มูลค่าโครงการประมาณ 2,462 ล้านบาท และโรงแรมเวอโซ หัวหิน คาดงบประมาณการลงทุนรวม 321 ล้านบาท พร้อมทั้งขยายสู่ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยในอนาคตบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายสาขาร้าน KOF อีก 1 สาขาในช่วงปลายปี 2562 และนอกจากนี้ ภายในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดร้าน Skoop & Co. ที่โครงการ เจ อเวนิว ทองหล่อ และที่โครงการ เดอ มาร์เช่ จังหวัดเชียงใหม่ และร้านชานมไข่มุก The Alley ที่โครงการ เดอ มาร์เช่ จังหวัดเชียงใหม่