Home กองทุน เว็ลธ์เมจิกเตรียมเปิดตัว ‘Wealth Health Check’ เครื่องมือตรวจพอร์ตกองทุนรวม

เว็ลธ์เมจิกเตรียมเปิดตัว ‘Wealth Health Check’ เครื่องมือตรวจพอร์ตกองทุนรวม

2155
0
SHARE
บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด (WMSL) เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์แรก ที่เรียกว่า Wealth Health Check ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจสอบพอร์ตการลงทุนผ่านกองทุนรวมของนักลงทุน เพื่อให้รู้ว่าพอร์ตลงทุนของตัวเองบรรลุตามเป้าหมายการลงทุนหรือไม่

เครื่องมือตรวจประสิทธิภาพพอร์ตลงทุน หรือ Wealth Health Check เป็นหนึ่งในชุดเครื่องมือที่เรียกว่า Wealth Service ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารพอร์ตด้วยตัวเอง แต่มีมากกว่าเครื่องมือเดิมที่ให้บริการอยู่ในขณะนี้ โดยเป็นโปรแกรมในระดับ “พรีเมี่ยม” ที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง เทียบกับบริการของสถาบันการเงินที่ให้บริการเครื่องมือบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล

ชัยวัฒน์ เมธีวีรังสรรค์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด (WMSL) กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ตัวแรก คือ Wealth Health Check หรือตัวตรวจสุขภาพพอร์ต คล้ายกับการตรวจสุขภาพมนุษย์ เพื่อติดตามว่าพอร์ตกองทุนมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพื่อเป็นช่องทางในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้พอร์ตการลงทุนบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ผ่านมา เว็ลธ์เมจิก พยายามบอกนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนใน เว็ลธ์เมจิก ตั้งแต่เริ่มต้นว่า อย่าสนใจแต่ผลตอบแทน ให้สนใจความเสี่ยงก่อน ซึ่งในจุดนี้ทางเว็ลธ์เมจิกเองก็มีบริการเครื่องมือและข้อมูล ซึ่งทำให้นักลงทุนสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการลงทุนที่เป็นขั้นตอนที่เหมาะสม และมีบริการ บลน. เว็ลธ์ เมจิก จำกัด สำหรับให้ซื้อขายกองทุน ซึ่งนักลงทุนทั้งใหม่และเก่า สามารถทำได้เองเป็นพื้นฐาน

แต่ขั้นตอนที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเลือกลงทุนในกองทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของตัวเอง คือ การวางแผนทางการเงิน กำหนดเป้าหมายของเงินลงทุน ซึ่งเมื่อลงทุนไปแล้ว นักลงทุนควรจะหันมาให้ความสนใจว่าพอร์ตของตัวเองเป็นอย่างไร ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่า แล้วเราจะรู้ประสิทธิภาพของพอร์ตกองทุนเราได้อย่างไร?

ดังนั้น จุดเริ่มต้นของบริการ Wealth Health Check ภายใต้แนวคิด “อยาก Wealth ต้อง Health ก่อน” โดย Wealth Health Check ทำหน้าที่เป็นบริการตรวจสุขภาพพอร์ต ลักษณะเดียวกับร่างกายคนเราที่ควรจะไปตรวจทุก 3 หรือ 6เดือน

“เครื่องมือนี้จะช่วยตรวจสุขภาพ พอร์ตกองทุนรวมของนักลงทุน ภายใต้กรอบความเสี่ยง ที่คุณยอมรับได้ ผลตอบแทนที่คุณคาดหวัง พอร์ตที่มีอยู่ตอนนี้มีความสอดคล้องกันจนสามารถนำไปสู่เป้าหมายได้หรือไม่”

เนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไป พอร์ตลงทุนไม่ได้อยู่นิ่ง แม้จะไม่เคยไปปรับเปลี่ยนอะไรในพอร์ตเลยก็ตาม เนื่องจากสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป มูลค่าของสิ่งที่ลงทุนในแต่ละกองทุนก็ย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

กองทุน บางกองทุนผลดำเนินงาน(Performance) จะลดลงจากช่วงเวลาแรกเริ่มของการลงทุน ซึ่งเป็นผลทำให้ พอร์ตการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยกองทุนต่างๆที่ถูกออกแบบไว้ตั้งแต่ต้นก็อาจจะค่อยๆผิดเพี้ยนไปจากเป้าหมายเดิมที่เคยตั้งเป้าไว้ในตอนต้น

“นักลงทุนโดยส่วนใหญ่ หลังจากที่ลงทุนไปแล้ว จะเฝ้าติดตามผลรายกองทุน ไม่ได้มองภาพใหญ่ เปรียบเสมือนการจัดสวน แต่ดูแล ประคบประหงมเฉพาะต้นไม้รายต้น ไม่เคยเห็นภาพของสวนว่าสวยงามตามที่ตั้งใจไว้ในตอนแรกหรือไม่”

ชัยวัฒน์ กล่าวว่าตรงส่วนแรกของการตรวจสุขภาพ นอกจากช่วยให้เห็นการบูรณาการของพอร์ตแล้ว ยังบอกว่าสัดส่วนพอร์ตที่คุณลงทุน ณ เวลานี้ มีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วหรือยัง

ทั้งนี้ เครื่องมือจะมีการแสดงผล คือ มีเส้นกราฟที่แสดงถึงประสิทธิภาพของพอร์ตที่จะทำการตรวจสุขภาพ โดยเปรียบเทียบกับ เส้นกราฟที่ถูกคำนวณจากระบบเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นศักยภาพของพอร์ตที่นำมาตรวจสุขภาพ

เส้นแรก คือ เส้นกราฟแสดงขอบเขตประสิทธิภาพของพอร์ต หรือภาษาทางการเงินที่ว่า efficient frontier  เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเส้นของพอร์ตเราแล้ว จะทำให้เห็นระยะห่าง หากเส้นกราฟพอร์ตจริง อยู่ห่างจากเส้น efficient frontier เยื้องไปด้านล่างของกราฟมากๆ จะหมายถึงพอร์ตลงทุนนั้น ยังมีประสิทธิภาพน้อย

เมื่อเป็นเช่นนี้ ทำให้สามารถพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สัดส่วนต่างๆ แก้ไข ลดความเสี่ยง หรือเพิ่มผลตอบแทน เพื่อให้เคลื่อนเข้าหาเส้นประสิทธิภาพที่พอร์ตของตัวเองที่ควรจะเป็นไปได้ เช่น ปรับพอร์ตเพื่อให้ผลตอบแทนสูงขึ้นโดยคงความเสี่ยงเท่าเดิม หรือว่าจะลดความเสี่ยงลงให้ผลตอบแทนเท่าเดิมได้

เครื่องตรวจสุขภาพพอร์ต ยังให้มากกว่านั้น กล่าวคือ มีเส้นกราฟเส้นที่ 2 คือ เส้นที่สร้างขึ้นมาจากพ็อกซี่ หรือว่าพอร์ตจำลอง ที่ทางบริษัทเว็ลธ์ได้สร้างขึ้นมา ซึ่งเป็นพอร์ตที่ดีที่สุด ณ ตอนนั้น เป็นเส้นที่มีประสิทธิภาพที่สุดในช่วงเวลานั้น

เส้นกราฟนี้บ่งชี้ว่า การลงทุนในลักษณะเดียวกับพอร์ตของนักลงทุน มีเส้นที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าหากมีการปรับเปลี่ยนพอร์ต ซึ่งการปรับพอร์ตให้เคลื่อนเข้าหาเส้นประสิทธิภาพ โดยสามารถทำได้ในอีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งจะมีเครื่องมือที่ช่วยปรับพอร์ตลงทุนอีกตัวหนึ่ง ที่จะออกมาเร็วๆนี้หลังจากเปิดบริการ Wealth Health Check แล้ว

“Wealth Health Check จึงเป็นเครื่องมือในการตรวจสุขภาพ ที่ง่ายมาก รูปๆเดียวจะได้ภาพบูรณาการทั้งหมดของการลงทุนของ คุณจะเห็นเลยว่าผลตอบแทนที่คุณคาดหวังเป็นเท่าไหร่ ความเสี่ยงของคุณอยู่ตรงไหน พอร์ตของคุณสถานะอยู่ตรงไหน แล้วคุณก็จะรู้เลยว่าคุณมีโอกาสถึงเป้าหมายหรือไม่ถึงเป้าหมาย ความเสี่ยงของคุณตอนนี้เบี่ยงเบนจากที่คุณยอมรับในตอนต้นได้ในตอนต้นมากแค่ไหน” ชัยวัฒน์กล่าว

สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนผ่านกองทุนรวม และต้องการเครื่องมือระดับ “พรีเมี่ยม” สามารถติดตามได้จาก WealthMagik เพราะผลิตภัณฑ์ที่จะเปิดใช้บริการถือว่าระดับ “พรีเมี่ยม”จริงๆ จากก่อนหน้านี้มีเพียงลูกค้ารายใหญ่ที่ลงทุนวงเงินสูงๆเท่านั้นที่มีโอกาสเข้าถึงเครื่องมือประเภท

เครื่องมือนี้น่าจะทำให้เกิดจุดเปลี่ยนในเรื่องการลงทุนครั้งสำคัญ เพราะรายย่อยสามารถเข้าถึงได้ ด้วยค่าบริการเพียงเล็กน้อย และสามารถเลือกลงทุนจากกองทุนจำนวนมากที่เปิดขายอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ตรงเป้าหมายมากที่สุด